Amaç ve Strateji

Kuruluş Amacı

Yasaya Göre Amaç

Merkez, Gazi Üniversitesi bünyesinde laboratuvar hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek deneysel araştırmaların, sağlıklı bir şekilde ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi için, gerekli alt yapının oluşturulması amacıyla kurulmuş tek merkezdir. Merkez, laboratuvar hayvanlarının kullanılacağı araştırma projeleri için, uluslararası standartlarda deney hayvanı üretiminin ve bakımının yapılması, deneysel araştırmalar için temel laboratuvar gereksinimleri ve teknik koşulların sağlanması, ileri düzeydeki moleküler araştırmalar için alt yapının hazırlanması ve uygulamaların etik çerçevesinde yürütülmesinin takibi amaçlarını taşımaktadır.

Merkez Olarak Amaç

- Tüm öğretim üyeleri ve özellikle genç araştırıcıları merkeze yönlendirilerek, araştırma projelerinin ve dolayısıyla uluslararası yayınların sayı ve kalitesini arttırmak.

- Hücre Kültürü, kök hücre gibi faaliyetleri de bir an önce merkezimizde başlatmak.

- Şu anda araştırma ile ilgili alet, cihaz, kafes donanımı ve deney hayvanı açısından Türkiye’deki diğer Üniversitelerin Araştırma Merkezleri arasında ön sıradayız ve Veteriner Fakülteleri tarafından örnek gösterilmekteyiz. Bilimsel platformda çıtayı daha yukarılara çıkarmak ve hayvan etiği açısından öncülük yapmak en önemli amacımızdır.

- Her yıl düzenli olarak “Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu” nu düzenleyerek araştırmacılara Deney Hayvanı Kullanımı ile ilgili sertifikasyon vermek.

 

Dosya indir