Başvuru ve Fiyatlandırma

Merkeze Başvuru Koşulları Ve Fiyatlandırma

Merkezde araştırma yapabilmek için www.dhek.gazi.edu.tr adresinde yer alan Etik Kurul Form 1 ve 2 doldurularak, Gazi Üniversitesi Hayvan Etik Kurulu’na başvurulmalıdır. Etik Kurul’dan onay aldıktan sonra aşağıdaki belgelerle birlikte GÜDAM’a başvurmak gerekmektedir. 

            * GÜDAM’da çalışmak için izin dilekçesi,

            *Etik Kurul Onay Yazısı,

            *Etik Kurul Proje Formu (Form 1 ve 2),

            

Araştırmalar Veteriner Hekimlerin kontrolünde yapılmaktadır. Bu nedenle randevu almak için sorumlu Veteriner Hekim ile görüşülmesi gerekmektedir. Merkezde tavşan üretimi yapılmamaktadır. Araştırmalarda kullanılan tavşanlar yalnızca belirli merkezlerden (Hıfzısıhha, Hacettepe, Başkent ve Ankara Üniversitesi) sağlanabilmektedir. Dışarıdan gelen hayvanlar 1 haftalık karantina süresi sonunda araştırmaya alınmaktadır.

Gazi Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi’nin 2015 yılı Hayvan Satış Ücretleri (KDV dahil) aşağıda belirtilmiştir. 

 

FİYATLANDIRMA

 

 

Üniversite İçi (KDV)

Üniversite Dışı (KDV)

Wistar Rat

 

20,00 TL

25,00 TL

Sprague Dawley Rat

Long Evans Rat

 

20,00 TL

20,00 TL

25,00 TL

25,00 TL

Kobay

 

25,00 TL

30,00 TL

Balb/c Fare

C57B6 Fare

 

10,00 TL

10,00 TL

15,00 TL

15,00 TL

Rat 1 Yaş Üzeri

 

40,00 TL

50,00 TL

Gebe Rat

 

40,00 TL

50,00 TL

Fare 1 Yaş Üzeri

 

20,00 TL

30,00 TL

Gebe Fare

 

25,00 TL

35,00 TL

 

Bu fiyatlara ek olarak merkezimizde barındırılan hayvanların cinsine sayısına ve süresine bağlı olarak barındırma ücreti uygulaması yapılmaktadır.   Barındırma bedelinin hesaplaması için kullanılan formül aşağıdadır.

 

Hayvan ücreti *Hayvan Sayısı*Barındırma süresi*5

                      100

Yukarıdaki formüle göre günlük bakım ücretleri havya türlerine göre aşağıda belirtilmiştir

 

Hayvan Başına Günlük Bakım Ücreti Üniversite İçi (KDV dahil)

Hayvan Başına Günlük Bakım Ücreti Üniversite Dışı (KDV dahil)

Rat

1,00 TL

1,25 TL

Kobay

1,25 TL

1,50 TL

Fare

0,50 TL

0,75 TL

Tavşan

1,50 TL

1,75 TL