Teknik Donanım
 • İzolatörlü Kafes

Wistar ve Sprague Dawley ratların ve Balb-C farelerin yetiştirildiği hepafiltreli özel kafes sistemleri

 • Metabolik Kafes

Aynı anda 12 ratın idrarının alınabileceği özel kafesler

 • Portatif Dijital Röntgen
 • Elektrolit Analizörü

Kan Gazları (P02, PC02 vb.) çalışır.

 • İdrar Analizörü

Rutin idrar analizi yapılır.

 • Kan Sayım Cihazı

Tam Kan Parametrelerini çalışır.

 • Biyokimya Analiz Cihazı

Total Biyokimya Parametrelerini çalışır.

 • Santrifüj
 • Soğutmalı Santrifüj

-20°C 'de ayırma işlemini gerçekleştirir.

 • Anestezi Cihazı

Büyük ve küçük hayvan kullanımına uygundur.

 • Otoskop ve Oftalmoskop
 • HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi)

C8, C18, Silikajel, Thoma düşük molekül ağırlıklı bileşikleri belirleyen kolonlar

 • Kardiovasküler Sistem

Veri Analizleme ve Kodlama Sistemi

 • Pletismometre

Rat pençesindeki ödemi doğru ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir hacim ölçerdir.

 • Lazer Doppler Flowmetre

İnsanlarda ve Deney Hayvanlarında invaziv ve non-invaziv kan akımları ölçülebilir. Doku kanlanma takibi, iskemi ve perfüzyon deneyleri, ince damar kan akımı çalışmaları yapılabilir.

 • Deney Hayvanı Barkodlama Sistemi

Hayvanın sırtına özel enjektörü ile implante edilebilen mikroçipler sayesinde hayvanın okuma anındaki vücut sıcaklığı ve daha önceden kaydedilmiş isim, cinsiyet, deney numarası gibi bilgiler okunabilir ve gerektiğinde bu bilgilere eklemeler yapılabilir.

 • Alttan Isıtmalı Ameliyat Masaları ve Lambaları
 • Tail Flick

Rat ya da fare kuyruğuna infrared güç kaynağından uygulanan I.R. ışımasının sonucunda hayvanın reaksiyonu ile sayacın durması ve bu sürenin tespiti için kullanılır.

 • Rat Treadmill
 • Wood Lambası
 • UV Lambası
 • Su Arıtma Cihazı
 • Distile Su Arıtma Cihazı
 • Telemetrik Potansiyel Kayıt Sistemi

Büyük ya da küçük hayvanların vücutlarına implante edilebilen mikroçipler sayesinde hayvanın EKG, EEG, EMG, EOG gibi biopotansiyel kayıtları, kan basıncı, vücut sıcaklığı ve aktivitesi hareket halinde iken sürekli olarak kayıt edilebilir. Sistem, hayvana anestezi yapmadan çalışılabilmektedir.

 • Stereo Mikroskop
 • Motorize Inverted Mikroskop ve Dijital Görüntüleme Sistemi
 • Respiratör
 • Otoklav, İnkübatör ve Sterilizatör
 • Sıvı Azot Tankı
 • Elektrokoter
 • Pilli Mikrokoter
 • Dişçi Turu
 • Dekapitatör
 • Glikometre
 • Ph metre
 • Blanket
 • Hotplate
 • Su Banyosu
 • Hayvan Tartım Terazisi ve Hassas Terazi
 • Traş Makineleri
 • Ameliyat Mikroskobu (3 adet)
 • Mikrocerrahi ve Makrocerrahi Cerrahi Setler
 • Derin dondurucular -86°C, -35°C
 • Vortex
 • Çeker Ocak
 • Baskı Makinesi
 • Fotokopi, Faks, Tarayıcı

Dosya indir