GÜDAM - Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi